لوگوی ماد
0

سبد خرید شما خالی است.

0

برای مشاهده لیست وارد شوید...

مشاهده محصولات فروشگاه

نام و نام خانوادگی: سید بهروز سیف

تاریخ و محل تولد: 16/12/1361 شیراز

شماره شناسنامه و محل صدور: 1818 صادره از شیراز

دانشجوی دوره دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز(در مرحله رساله)

گرایش اصلی: اقتصاد بخش عمومی

گرایش فرعی:ا قتصاد سنجی و اقتصاد بین الملل

سوابق آموزشی

1-دوره راهنمایی و دبیرستان در مرکز آموزشی شهید دستغیب شیراز(تیزهوشان)

2-دوره کارشناسی علوم اقتصادی در دانشگاه شیراز1386-1382

3-دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 1388-1386

4-آغاز دوره دکتری علوم اقتصادی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 1388

5-دوره کامل نرم افزار اقتصادسنجی ای ویوز 8.7.6.5

6-دوره کامل نرم افزار میکروفیت 4

7-دوره پیشرفته زبان انگلیسی (F.C.E.(First Certificate of  English

ارائه شده توسط دانشگاه کمبریج انگلستان

سوابق پژوهشی

1- نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان “تاثیر هدفمند سازی یارانه ها بر رفاه اجتماعی در ایران” تحت راهنمایی دکتر خسرو پیرایی

2-نگارش مقاله با عنوان “تاثیر هدفمند سازی یارانه ها بر رفاه اجتماعی در ایران” و ارائه درچهارمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی با تاکید بر طرح تحول اقتصادی برای سخنرانی برگزار شده از طرف سازمان امور مالیاتی کل کشور به میزبانی دانشگاه شیراز،اسفند ماه 1389

3-نگارش مقاله با عنوان “تاثیر هدفمند سازی یارانه ها بر رفاه اجتماعی در ایران”(متفاوت از مورد قبل) وچاپ در فصلنلمه علمی پژوهشی “پژوهشنامه مالیات”،شماره نهم.

4-نگارش مقاله با عنوان”تاثیر نوسانات قیمت نفت بر متغیر های کلان اقتصادی در ایران” و ارائه برای سخنرانی در اولین همایش ملی اقتصاد به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد،1388

5-نگارش مقاله با عنوان “رویکردی نوین به هدفمندی یارانه ها در ایران ,تاثیر بر رفاه اجتماعی”و ارائه برای سخنرانی در دومین همایش ملی اقتصاد دانشگاه مازندران،اردیبهشت ماه 1390 .

6-نگارش مقاله با عنوان”عوامل موثر برنرخ مشارکت زنان در ایران” و ارسال برای چاپ(در مرحله داوری).

7-نگارش مقاله با عنوان “تاثیر میزان انتشار آلودگی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران،آزمون وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس”وارسال برای چاپ(در مرحله داوری).

8-مجری طرح پژوهشی با عنوان”برآورد نیزان اثربخشی واحدهای تحقیق و توسعه بر ارتقای بهره وری صنایع استان فارس” به سفارش سازمان صنعت،معدن و تجارت استان فارس،اردیبهشت ماه 1393.

9-نگارش طرح پیشنهادی موضوع رساله دکتری با عنوان “برآورد آثار رفاهی افزایش قیمت کالاهای منتخب،رویکرد مدل تقاضای ترکیبی” زیر نظر استاد محترم راهنما جناب آقای دکترسید حسین ذوالنور.

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی :

1-تدریس درس اقتصاد خرد در رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی به مدت3 ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2-تدریس درس اقتصاد کلان در رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی به مدت 9 ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز   

3-تدریس درس پول،ارز وبانکداری در رشته مدیرت بازرگانی و صنعتی به مدت 1 ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز  

4-تدریس درس بازرگانی بین الملل در رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی به مدت3 ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز  

5-تدریس درس سیاستهای پولی و مالی در رشته مدیریت بازرگانی به مدت 3  ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز  

6- تدریس درس اقتصاد خرد در رشته حسابداری به مدت3 ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

7- تدریس درس اقتصاد کلان در رشته حسابداری به مدت3 ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

8- تدریس درس مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها در رشته حسابداری به مدت3 ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

9- تدریس درس اقتصاد عمومی 1(اقتصاد خرد) در رشته مهندسی صنایع به مدت3 ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

10- تدریس درس اقتصاد خرد1 در رشته علوم اقتصادی به مدت2 ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

11- تدریس درس اقتصاد خرد 2 در رشته علوم اقتصادی به مدت2 ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

12- تدریس درس اقتصاد کلان 2 در رشته علوم اقتصادی به مدت1 ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

13- تدریس درس اقتصاد بخش عمومی1 در رشته علوم اقتصادی به مدت1 ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

14- تدریس درس اقتصاد بخش عمومی2 در رشته علوم اقتصادی به مدت2 ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

15- تدریس درس اقتصاد سنجی در رشته علوم اقتصادی به مدت4 ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

16- تدریس درس اقتصاد ریاضی در رشته علوم اقتصادی به مدت1 ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

17- تدریس درس اقتصاد مدیریت در رشته علوم اقتصادی به مدت1 ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

18-تدریس درس ریاضیات 2 در رشته علوم اقتصادی به مدت1 ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

19- تدریس درس توسعه اقتصادی در رشته علوم اقتصادی به مدت1 ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

20-تدریس پراکنده دروس ریاضیات پیش دانشگاهی،ریاضیات   1و2 وریاضیات مهندسی در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

21- تدریس پراکنده دروس آمار 1و2 وآمار مهندسی در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

سوابق تدریس در کارشناسی ارشد:

1-تدریس درس اقتصاد خرد1 کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی به صورت مشترک با استاد محترم درس جناب آقای دکتر پیرایی به مدت 13 ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2- تدریس درس اقتصاد سنجی پیش نیاز کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی به مدت2 ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3-تدریس نرم افزارهای اقتصاد سنجی در کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی به مدت 3 ترم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

سوابق فرهنگی:

1-همکاری تنگاتنگ با ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز به مدت 11 ترم.

2-شرکت در برنامه ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز به مدت 2 ترم.

3-شرکت در دوره دانش افزایی  اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازبا موضوع اخلاق حرفه ای به مدت 2 ترم .

4- همکاری تنگاتنگ با دفتر نشر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز به مدت 11 ترم.

سوابق تقدیر:

1-مورد تقدیر به عنوان رتبه دوم در پایان ترم دوم دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،1387

2-مورد تقدیر به عنوان فارغ التحصیل رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،1388

3-مورد تقدیر به عنوان استاد برگزیده از دید دانشجویان رشته مدیریت صنعتی و بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،1391

لوگوی ماد

تمامی حقوق این سایت برای موسسه آموزش عالی آزاد ماد است و کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.