لوگوی ماد
0

سبد خرید شما خالی است.

0

برای مشاهده لیست وارد شوید...

مشاهده محصولات فروشگاه
mohsen-taheri

دکتر محسن طاهری دمنه

اطلاعات تحصیلی:

کارشناسی ایران شیراز دانشگاه صنعتی شیرازبهمن ماه1383 مهندسی برق-کنترل15/87 کارشناسیارشدایران یزد دانشگاه یزد مهرماه 1386 مدیریتاجراییEMBA) 18/92) دکتري ایران تهران دانشگاه تهران مهرماه 1389 آینده پژوهی 18/47

افتخارات آموزشی:

– ورودي استعداد درخشان دانشگاه تهران در مقطع دکتري و دانشجوي استعداد درخشان دانشگاه تهران در مقطع دکتري – اولین فارغ التحصیل دکتري آینده پژوهی از دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران – جوان برتر حوزه علم و فناوري جشنواره ملی جوان، سال 1392 – عضو بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین نامه انتخاب دانش آموختگان برتر آموزشی- پژوهشی- نوآوري از سال 1389 – پژوهشگر برتر و دانشجوي نمونه دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد در میان کلیه دانشجویان دانشگاه یزد در سال 1389 – کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد در بین دانشجویان ورودي سال87 -1386 – کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد در بین فارغ التحصیلان سال 1389-1388

سوابق عضویت:

1 -عضویت در پژوهشکده تعاون دانشگاه یزد، سال 1386 تا 1388 2 -عضویت در مرکز تحقیقات مهندسی، گروه مطالعات مدیریت دانشگاه یزد، سال 1387 تا 1389. 3 -عضویت در انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوري ( and Science in Ethics for Association IranianTechnology (هم اکنون و ادامه دار) 4 -عضویت در جمعیت توسعه علمی ایران (Iran of Development Scientific for Association (هم اکنون وادامه دار) 5 -عضویت در انجمن علوم شناختی هم اکنون و ادامه دار سوابق کاري: عنوان شغلی محل خدمت عضو هیات علمی دانشکده علوم و فناوري هاي نوین دانشگاه اصفهان مشاور در حوزه آینده پژوهی سازمان پدافند غیرعامل کشور مشاور در حوزه آینده پژوهی شهرداري اصفهان مشاوره در حوزه کسب و کارهاي نوپدید دانشگاه اصفهان

سوابق تدریس:

عنوان درس دانشگاه روش تحقیق کیفی و کمی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان مبانی نظري سازمان و مدیریت دانشگاه اصفهان مدیریت تحول دانشگاه اصفهان سیستم هاي پویا  دانشگاه اصفهان مدیریت زمان  دانشگاه اصفهان مدیریت تطبیقی  دانشگاه اصفهان استقرار کسب و کار در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان آینده پژوهی دانشگاه اصفهان دروس کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

کارگاه هاي برگزار شده:

1 -برگزاري دوره آموزشی خلاقیت و نوآوري و کارگاه حل خلاقانه مسئله 2 -برگزاري کارگاه کارآفرینی و توسعه کسب و کارهاي جدید 3 -برگزاري کارگاه ایده هایی نو براي کسب و کارهاي آینده 4 -برگزاري کارگاه آینده پژوهی در دانشگاه هاي شهید بهشتی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه بقیه االله، و… 5 -برگزاري کارگاه آینده پژوهی با رویکرد توسعهي منطقه اي در استان سیستان و بلوچستان، در استانداري استان و بلوچستان 6 -برگزاري کارگاه روش هاي آینده پژوهی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران، سازمان پدافندغیرعامل و … 7 -برگزاري کارگاه هاي آینده پژوهی در شهرداري اصفهان 8 -برگزاري کارگاه آینده پژوهی در سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان 9 -برگزاري کارگاه آینده پژوهی در شرکت گاز منطقه اي مازندران 10 -برگزاري کارگاه آینده پژوهی در موسسه آموزش عالی آزاد ماد

مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله ي دکتري:

تاملی در مفهوم تصاویر آینده به مثابه ساخت هویت اجتماعی در بین جوانان، فصلنامه مطالعات ملی نویسندگان: محسن طاهري دمنه، علی اصغر پورعزت، محمدمهدي ذوالفقارزاده (چاپ شده در شماره 64 فصلنامه در زمستان 1394).

طرح هاي پژوهشی:

آینده نگاري منابع انسانی نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران مقاله مستخرج از طرح: طاهري دمنه، محسن؛ نادري خورشیدي، علیرضا(1393 ) ارائه مدلی جهت ارزیابی بهره وري نیروي انسانی در استانداري سیستان و بلوچستان نهادینه سازي دانش آینده پژوهی در شرکت برق منطقه اي یزد و تعیین اولویت هاي پژوهشی آتی شرکت با رویکرد آینده نگاري تدوین برنامه راهبردي – عملیاتی شهر و شهرداري مجلسی آینده نگاري منابع انسانی در شهرداري اصفهان برنامه ریزي راهبردي دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان طرح تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاري استان یزد طراحی و استقرار سیستم پایش نیازهاي کارکنان شرکت برق توزیع استان یزد استقرار و پیاده سازي سیستم مدیریت دانش مبتنی بر نقشه در شرکت برق منطقهاي استان یزد استقرار سیستم مدیریت دانش در شرکت سنگ آهن مرکزي بافق بررسی و ارزیابی عوامل زمینهاي براي پیادهسازي مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ارائه مدل طراحی خدمات آموزشی اثربخش با رویکرد سروکوال و کانو (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان) مقاله مستخرج: شیخ ابومسعودي، علی؛ طاهري دمنه، محسن؛ نقش، امیر رضا(1392 ،(ارائه مدل طراحی خدمات آموزشی اثربخش با رویکرد سورکوال و کانو (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار.

همکاري هاي علمی:

· داور مقالات حوزه آینده پژوهی در فصلنامه مطالعات میان رشته اي در علوم انسانی · داور مقالات حوزه آینده پژوهی در فصلنامه سیاست علم و فناوري · همکاري به عنوان نویسنده در حوزه آینده پژوهی با موسسه مطالعات ملی · همکاري در برگزاري میزهاي آینده پژوهی در مرکز تحقیقات راهبردي دفاعی

تواناییهاي نرم افزاري:

1 -نرم افزارهاي مجموعه office Microsoft 2 -نرم افزار آماري Spss 3 -نرم افزار Matlab 4 -اینترنت عالی 5 -نرم افزار Micmac) تحلیل اثرات متقابل) 6 -نر م افزار wizard scenario 7 -آشنایی با پایگاه هاي اطلاعاتی علمی، نشریات علمی و پژوهشگاه هاي فعال در حوزه آینده پژوهی مدرك زبان نمره 67 از 100 در آزمون تافل دانشگاه تهران، بهمن ماه 1390.

نوشتارهاي ترویجی در حوزه آینده پژوهی منتشر شده در وب سایت یادداشت هاي یک آینده پژوه:

1 .تفکر درباره آینده؛ رهنمودهایی براي آینده نگاري راهبردي 2 .آیندة آینده اندیشی در ایران 3 .کارگاه آینده پژوهی براي مدیران 4 .کارگاه آینده پژوهی در شرکت گاز استان مازندران 5 .ایده هایی نو براي کسب و کارهاي آینده 6 .کارگاه آینده پژوهی در آموزش و پرورش 7 .انقلاب دیجیتال و آینده شهرها 8 .نویسنده: هوش مصنوعی 9 .چارچوب هاي ذهنی در آینده نگاري استراتژیک 10 .گزارش یک کارگاه آینده پژوهی 11 .خانه بدوشان دیجیتال 12 .در سوگ آموزش 13 .مدیریت تحول؛ درسی که آینده پژوهان می دهند. 14 .آینده پژوهی چیست و چه نیست 15 .تحصیلات عالیه آینده گرا؛ چه چیزهایی در دانشگاه ها تدریس و یادگرفته شوند؟ 16 .گزارش یک دانشجوي مدیریت از کلاس سیستم هاي پویا 17 .منابع دکتري آینده پژوهی 18 .چرخ آینده 19 .روشی در پویش محیطی 20 .آینده روابط جنسی 21 .آینده پژوهی و روابط بین الملل 22 .نقدي بر روش سناریو 23 .خلاصه اي از هنر شفاف اندیشیدن 24 .روندها و کلان روندها؛ نگاهی به آینده 25 .کشتی هاي بدون خدمه، آینده حمل و نقل دریایی 26 .شاخص هایی براي بهتر زیستن 27 .در باب آینده پژوهی 28 .تغییرات در حال تغییر و اینرسی انسانی 29 .نگاشت شبکه سناریو؛ رویکردي متفاوت در برنامه ریزي بر پایه سناریو 30 .سیلیکون وادي؛ اسراییلی که ما نمی شناسیم 31 .شوراي موجودات 32 .مرجع روش شناسی آینده پژوهی 33 .کتاب تصاویر آینده اثر فردال پولاك 34 .آینده پژوهی از گذشته تا اکنون 35 .پرسش از آینده 36 .کشاورزي نیمه شهري؛ آینده شهر سیدنی 37 .شما دعوتید به یک نشست علمی- فناورانه 38 .تفاوت ریسک و عدم قطعیت 39 .گزارش هاي باستان شناسی از سال 1995 خورشیدي 40 .واقعیت مجازي و آینده آموزش 41 .نئوفالگیرها؛ کاسبان صنعت پیش بینی 42 .آیا اساطیر آینده سازنده؟! 43 .ذات تصاویر آینده 44 .اینترنت چقدر بزرگ است؟ 45 .کانال تلگرام یادداشت هاي یک آینده پژوه 46 .آینده پژوهی و سیستم آموزشی کشور 47 .واقعیت افزوده شده؛ شبیه زندگی واقعی اما کمی بهتر 48 .دکتري آینده پژوهی 49 .صنعت نفت و فناوري هاي دیجیتال؛ کارآفرینی از جنس آینده 50 .یادداشت هاي یک آینده پژوه کاندیداي جشنواره وب ایران 51 .تولدت مبارك انسان 52 .موش باهوش 53 .اصطلاح ژنتیکی، دو روي یک سکه 54 .چهارمین انقلاب صنعتی به مثابه مقوله اي فرهنگی 55 .انقلاب صنعتی چهارم و پیامدهایش 56 .پیتر بی شاپ و آموزش آینده 57 .علائم ضعیف تغییر؛ سیگنال هاي دوست داشتنی آینده پژوهان 58 .راسل اکاف و برنامه ریزي آینده ساز 59 .تأملی در مفهوم تصاویر آینده به مثابه ساخت هویت اجتماعی 60 .سفرنامه ي زاهدان 61 .آینده پژوهی به مثابه دانشی کاربردي 62 .فراماشین، کدام هوش؟ کدام مصنوعی؟ 63 .فحش در زمین فوتبال؛ آینده اي ایده آل در روابط ایران و عربستان 64 .معرفی کتاب کاربست آینده نگاري راهبردي در دولت 65 .تفاوت پس نگري با پیش بینی 66 .پیش گویی کام بخش 67 .نرم افزار سناریو ویزارد 68 .آینده ي دین در ایران 69 .درس نامه اي در روش دلفی 70 .چالش هاي زیست محیطی به مثابه مسئله آینده 71 .الگوهاي آینده (روش هاي اندیشیدن به آینده هاي بلند مدت) 72 .به آرزوهایتان فکر کنید؛ آنها شما را پیدا خواهند کرد 73 .بی تفاوتیم چون آینده مشترکی نداریم 74 .حدس هایی درباره ي سی سال بعد: چشم انداز تغییرات دینی در ایران 75 .جهان در 100 سال آینده 76 .دگرگونی نسلی به مثابه موضوع پژوهش در آینده پژوهی 77 .آرمان شهر ما یا آرمان شهر من؟! 78 .نیمه شب نابودي 79 .فلسفه علم، قدم اول 80 .تحلیل ساختاري با استفاده از روش میک مک (Mac Mic( 81 .زندان ذهن 82 .ملاقات با یک آینده پژوه 83 .کارشناسی ارشد آینده پژوهی؟! 84 .مبانی آینده پژوهی 85 .آینده نگاري راهبردي 86 .استدلال علمی در آینده پژوهی 87 .نقد اسلاتر بر کتاب «آینده: تمام آنچه اهمیت دارد» 88 .آینده اندیشی؛ آینده پژوهی؛ آینده شناسی؛ آینده گرایی؛ آینده نگاري؟ چه مفهومی در یک نام نهفته است؟ 89 .سهم وندل بل در مبانی معرفتی آینده پژوهی 90 .فرگشت آینده پژوهی 91 .نشریات آینده پژوهی 92 .کارگردان آینده کیست؟ 93 .معرفی چند ره نگاشت 94 .چشم اندازسازي و برنامه ریزي 95 .تجزیه و تحلیل لایه اي علمی (CLA( 96 .مراکز دانشگاهی ارائه دهنده دوره هاي آینده پژوهی در جهان 97 .روش پس نگري در آینده پژوهی 98 .چهار قانون آینده پژوهی سردار 99 .انواع آینده پژوهی از نگاه سهیل عنایت االله 100 .آینده ها و مخالفان آن 101 .نقش تاریخ در مطالعات آینده 102 .آرمان شهر، ویران شهر، آینده 103 .ما پیش گو نیستیم 104 .ساعت هاي دروغگو! 105 .نحوه برگزاري کارگاه هاي آینده 106 .کارگاه هاي آینده 107 .آینده پژوهی به مثابه فناوري اجتماعی 108 .فرداي روزي در 2393 109 .آینده پژوه یا آینده پژوهی خوان؟ 110 .کلان روندهاي تاریخی و آینده پژوهی 111 .رویاي دیروز، واقعیت مروز 112 .تحلیل روند در قالب اینفوگرافی 113 .جایگاه تصاویر آینده در آینده پژوهی 114 .بیگ بنگ 115 .برنامه ریزي مبتنی بر سناریو 116 .زندگی انسانی یک ماشین 117 .تفکر لایه اي 118 .کلید ساخت تمدن 119 .آخرین راز بزرگ علم 120 .روبات هاي خود مونتاژ شونده 121 .کیهان: ادیسه اي فضازمانی 122 .واژه نامه آینده پژوهی
لوگوی ماد

تمامی حقوق این سایت برای موسسه آموزش عالی آزاد ماد است و کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.