لوگوی ماد
0

سبد خرید شما خالی است.

0

برای مشاهده لیست وارد شوید...

مشاهده محصولات فروشگاه
mohamad safarpoor

نام و نام خانوادگی:

محمد علی صفرپور

سال تولد: 1346 محل تولد: شیراز
سال و محل اخذ مدارک تحصیلی
ديپلم: 1364 -شیراز
كارشناسی: 1369 – دانشگاه صنعتی شریف
كارشناسی ارشد: 1371 – دانشگاه تهران
دكترای تخصصی: 1377 – دانشگاه تربیت مدرس
مرتبه علمی
استادیار پست سازمانی: هیئت علمی
فعالیت های آموزشی و پژوهشی
نام كارگاه مدت دوره محل برگزاری تعداد دوره
تدریس فلسفه علم 54 ساعت دانشگاه خلیج فارس 7
تدریس فلسفه علم 54 ساعت دانشگاه علم و صنعت ایران 6
آموزش کارکنان شرکت رسانا پردازش در افزایش کارآیی 60 ساعت کانون همیاری اندیشه و گفتار 2
کارگاه آموزش مهارتهای اجتماعی برای مدیران شرکت نفت 40 ساعت شرکت نفت: خطوط لوله ومخابرات فارس 1
کارگاه آموزشی مدیریت ارتباطات سازمانی 4 ساعت موسسه توتم 1
کارگاه آموزش مهارتهای اندیشه ورزی و اجتماعی )رايا( 40+20 ساعت کانون همیاری اندیشه و گفتار 50
کارگاه آموزش مهارتهای اندیشه ورزی و اجتماعی )رايا( 30 ساعت صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA (2
کارگاه آموزش مهارتهای اندیشه ورزی و اجتماعی )رايا( 36 ساعت تهران 2
کارگاه آموزش مهارتهای اندیشه ورزی و اجتماعی )رايا( 50 ساعت دانشگاه شیراز 1
کارگاه آموزش مهارتهای اندیشه ورزی و اجتماعی )رايا( 40 ساعت دانشگاه خلیج فارس بوشهر 1
کارگاه رايا ویژه والدین 40+20 ساعت کانون همیاری اندیشه و گفتار 29
کارگاه رايا ویژه نوجوانان 40 ساعت کانون همیاری اندیشه و گفتار 5
کارگاه تحلیل رفتار متقابل 36 ساعت کانون همیاری اندیشه و گفتار 4
کارگاه آموزش مهارت های اجتماعی )اصناف و بازاریان( 18 ساعت کانون همیاری اندیشه و گفتار 3
کارگاه تخصصی خویشتن شناسی 60 ساعت کانون همیاری اندیشه و گفتار 19
کارگاه تخصصی شناخت شناسی و فلسفه علم 30 ساعت کانون همیاری اندیشه و گفتار 7
کارگاه تخصصی شناخت شناسی 12 ساعت دانشگاه علم و صنعت ایران 1
کارگاه عزت نفس و اعتماد به نفس 20 ساعت کانون همیاری اندیشه و گفتار 9
کارگاه شناخت خشم و مهار آن 20 ساعت کانون همیاری اندیشه و گفتار 7

سمینارها
عنوان سخنرانی مدت محل برگزاری
ارتقاء فرهنگ سازمانی 3 ساعت شرکت نفت شیراز
ارتباط موثر 4 ساعت تالار احسان
اهمیت مهارتهای فرزندپروری در رشد و سالمت
روانی کودکان ونوجوانان
3 ساعت کانون همیاری اندیشه و گفتار
سمینار آموزشی بهره وری و مدیریت فردی 8 ساعت کانون همیاری اندیشه و گفتار
سخنرانی “زندگی، دانشگاه، پویایی” 3 ساعت سازمان بهزیستی استان تهران
سخنرانی “قاطعیت، ابراز وجود و کارکرد آن در
سالمت روان و سازمان” 3 ساعت
دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، تالارامیرکبیر
سخنرانی “زندگی، خویشتن شناسی، عاشقانه زیستن”
3 ساعت سازمان بهزیستی شهرستان جهرم
سخنرانی تخصصی “کارکرد شناخت شناسی درتوسعه”
3 ساعت دانشگاه علم و صنعت ایران
سخنرانی تخصصی “معیارهای نقد در پژوهشهای علمی”
3 ساعت دانشگاه علم و صنعت ایران
سخنرانی “تربیت فرزندان براساس همیاری یا دستآموزگری”
3 ساعت کانون همیاری اندیشه و گفتار
سخنرانی “تمایزهای جنسیتی” 3 ساعت کانون همیاری اندیشه و گفتار
سخنرانی “مهارتهای پیش از ازدواج” 3 ساعت کانون همیاری اندیشه و گفتار

لوگوی ماد

تمامی حقوق این سایت برای موسسه آموزش عالی آزاد ماد است و کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.