ماد سی آر ام یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری است که با تمرکز بر سفر مشتری، می تواند نرخ تبدیل شما را بهبود ببخشد. این نرم افزار به شما کمک می کند که اطلاعات مورد نیاز مشتریان بالقوه یا بالفعل را ذخیره کنید، برای هر مشتری پرونده اختصاصی ایجاد کنید، انواع یادداشت ها و یادآوری ها و فایل ها را روی پرونده آنها بارگذاری کنید، بازخوردهای مشتریان را ثبت کنید، سفر هر مشتری را در بازه های زمانی و بر حسب رویدادها، و همکار مرتبط مشاهده کنید، مشتریان را بر اساس هر نوع ویژگی که ثبت کرده اید، فیلتر کنید و کارکنان فروش را بر اساس فعالیت های موثر در فرایند فروش ارزیابی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد و نحوه خرید این نرم افزار، به سایت ماد سی آر ام مراجعه کنید.