تاریخ شروع

18:00

دوشنبه - 1403/04/11

تاریخ پایان

20:00

دوشنبه - 1403/04/11

آدرس

شیراز، پل معالی آباد، کوچه 1 کبار، موسسه کسب و کار ماد

کنفرانس رایگان بتن ریزی در هوای گرم

زمان برگزاری: دوشنبه 11 تیر ساعت 18 الی 20

سخنران:

مهندس زراعت پیشه

  • مدیر کنترل کیفیت توسعه بتن
  • عضو انجمن بتن ایران
  • عضو انجمن ACI ایران

محل برگزاری: شیراز، پل معالی آباد، کوچه 1 کبار، موسسه کسب و کار ماد 

جهت شرکت در کنفرانس عدد 1 را به شماره 09027910173 پیامک کنید.