MAAD LANGUAGE INSTITUTE​

درباره آیلتس:

آیلتس (IELTS) یکی از معتبرترین آزمون‌های زبان انگلیسی است که در بیش از 140 کشور دنیا از جمله ایران برگزار می‌شود. آزمون آیلتس در دو نوع آکادمیک (Academic) و جنرال (General Training) برگزار می گردد. ساختار هر دو نوع آزمون شامل چهار بخش گفتاری (Speaking)، شنیداری (Listening)، نوشتاری (Writing) و ریدینگ (Reading) می باشد. شرکت کنندگان بر حسب عملکرد خود در آزمون، نمراتی از ۱ تا ۹ برای هر بخش از آزمون آیلتس و همچنین در مجموع نمره ای از 1 تا ۹ دریافت می نمایند. اکثر دانشگاه ها کارنامه آیلتس را که بیشتر از دو سال از تاریخ آن گذشته باشد، قبول ندارند.

دوره های ما

شرح دوره:

ایجاد زیر ساخت های آیلتس
مهارتهای Writing , Listening ,  Reading , Speaking

 

*هدف این دوره رساندن مخاطبان به سطح نمره 4.5 الی 5 می باشد.

 

 

شرایط ورود به دوره:
تعیین سطح
Intermediate Level

 

منابع:

 • Mindset for IELTS (Foundation)
 • Essential grammar in use
 • Tactics for listening(Basic)
 • Inside reading (Intro)
 • جزوات تخصصی ماد

 

طول دوره:
40 ساعت
10 هفته
2/5 ماه

 

دوره در حال ثبت نام می باشد.

برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

0713375

09174157853

شرح دوره:

آشنایی با آزمون، تقویت،تمرین و ایجاد تسلط در مهارت های چهارگانه آیلتس تا حد پیشرفته

*هدف از این دوره رساندن مخاطبان به نمره 6.5

می باشد.

 

شرایط ورود به دوره:
تعیین سطح

Upper-Intermediate Level
حداقل نمره قابل قبول5.5

 

منابع:
جزوات تخصصی ماد

 

طول دوره:
36ساعت
12 هفته
 3ماه

 

دوره در حال ثبت نام می باشد.

برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

0713375

09174157853

شرح دوره:

آشنایی با آزمون ، تقویت، تمرین و ایجاد تسلط در مهارت های چهارگانه آیلتس تا حد پیشرفته

*هدف از این دوره رساندن مخاطبان به نمره 7
می باشد.

 

شرایط ورود به دوره:
تعیین سطح

Upper-Intermediate Level
حداقل نمره قابل قبول 5

 

منابع:

 • Improve your skills
 • English Grammar in use
 • Longman academic writing(4)
 • Maximiser/Memarzadeh
 • Cambridge English IELTS
 • جزوات تخصصی ماد

طول دوره:
80 ساعت
20 هفته
5 ماه

 

دوره در حال ثبت نام می باشد.

برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

0713375

09174157853

 

اساتید ما

درخواست مشاوره تلفنی رایگان