پنجشنبه
27 مهر
1402
4:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ پل حُر، باشگاه فرهنگیان، تالار سعدی

همایش بزرگ تعادل زندگی در عصر بی تعادلی

چهارشنبه
05 مهر
1402
4:00 ب.ظ - 5:00 ب.ظ شیراز پل معالی آباد موسسه کسب و کار ماد

کارگاه آموزشی 3 روزه مدیریت منابع انسانی

چهارشنبه
13 اردیبهشت
1402
4:00 ب.ظ - 2:00 ب.ظ شیراز پل معالی آباد موسسه کسب و کار ماد

کارگاه آموزشی 3روزه مدیریت منابع انسانی

سه شنبه
02 اسفند
1401
8:00 ق.ظ - 4:00 ب.ظ شیراز مجتمع فرهنگی دانشگاه شیراز

سمینار ژنتیک