تاریخ شروع

08:30

دوشنبه - 1403/02/31

تاریخ پایان

17:00

دوشنبه - 1403/02/31

آدرس

شیراز، خیابان ملاصدرا، دانشکده شیمی نفت و گاز دانشگاه شیراز، سالن رازی

جهت شرکت در این همایش، می بایست که فرم ذیل را به منظور ثبت نام تکمیل نمایید.

فرم همایش نگهداری و تعمیر ساختمان

موسسه آموزش عالی ماد برگزار می کند:

همایش نگهداری و تعمیر ساختمان و رعایت حقوق بهره بردار

این همایش رایگان می باشد. 

اهداف همایش:

در راستای احترام به حقوق بهره بردار، توجه به مبحث 22 مقررات ملی ساختمان ضروری می باشد. این مبحث به نگهداری و تعمیر ساختمان اختصاص دارد.

  • معماری و حقوق بهره بردار در ساختمان
  • مهندسی عمران و حقوق بهره بردار در ساختمان
  • مهندسی برق و حقوق بهره بردار در ساختمان
  • مهندسی مکانیک و حقوق بهره بردار در ساختمان
  • قوانین و حقوق بهره بردار در ساختمان

حضور در این همایش به مهندسین رشته های معماری، عمران، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی توصیه می گردد. 

 

دبیر علمی همایش: دکتر طاهره نصر

دبیر اجرایی همایش: دکتر امیر تابع بردبار

محل برگزاری: شیراز، خیابان ملاصدرا، دانشکده شیمی نفت و گاز دانشگاه شیراز، سالن رازی