logo

MAAD LANGUAGE INSTITUTE

موسسه آموزش عالی آزاد ماد با مجوز قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1385 به طور رسمی فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را در شهر شیراز آغاز کرده است. خانه آیلتس ماد (Maad IELTS House)، با دارا بودن قوی ترین مشاوران و اساتید، اقدام به برگزاری دوره های آمادگی آیلتس در شهر شیراز می نماید. خانه آیلتس ماد با در نظر داشتن دغدغه اصلی اغلب زبان آموزان در خصوص زمان و منابع آیلتس و در راستای سیاست تمرکز تخصصی بر آزمون آیلتس اقدام به گردآوری سری منابع اختصاصی آیلتس (منابع اختصاصی ماد) زیر نظر با تجربه ترین اساتید آیلتس نموده است. همچنین آزمون های آزمایشی (Mock) تحلیلی جهت بررسی نقاط ضعف و قوت داوطلبان به صورت شبیه سازی آزمون اصلی آیلتس در این مرکز برگزار می گردد.


دوره های آیلتس

شرح دوره:

ایجاد زیر ساخت های آیلتس
مهارتهای Writing , Listening ,  Reading , Speaking

 

*هدف این دوره رساندن مخاطبان به سطح نمره 4.5 الی 5 می باشد.

 

 

شرایط ورود به دوره:
تعیین سطح
Intermediate Level

 

منابع:

 • Mindset for IELTS (Foundation)
 • Essential grammar in use
 • Tactics for listening(Basic)
 • Inside reading (Intro)
 • جزوات تخصصی ماد

 

طول دوره:
40 ساعت
10 هفته
2/5 ماه

 

دوره در حال ثبت نام می باشد.

برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

0713375

09174157853

شرح دوره:

آشنایی با آزمون، تقویت،تمرین و ایجاد تسلط در مهارت های چهارگانه آیلتس تا حد پیشرفته

*هدف از این دوره رساندن مخاطبان به نمره 6.5

می باشد.

 

شرایط ورود به دوره:
تعیین سطح

Upper-Intermediate Level
حداقل نمره قابل قبول5.5

 

منابع:
جزوات تخصصی ماد

 

طول دوره:
36ساعت
12 هفته
 3ماه

 

دوره در حال ثبت نام می باشد.

برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

0713375

09174157853

شرح دوره:

آشنایی با آزمون ، تقویت، تمرین و ایجاد تسلط در مهارت های چهارگانه آیلتس تا حد پیشرفته

*هدف از این دوره رساندن مخاطبان به نمره 7
می باشد.

 

شرایط ورود به دوره:
تعیین سطح

Upper-Intermediate Level
حداقل نمره قابل قبول 5

 

منابع:

 • Improve your skills
 • English Grammar in use
 • Longman academic writing(4)
 • Maximiser/Memarzadeh
 • Cambridge English IELTS
 • جزوات تخصصی ماد

طول دوره:
80 ساعت
20 هفته
5 ماه

 

دوره در حال ثبت نام می باشد.

برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

0713375

09174157853

 

اساتید ما