✔️مدیریت چابک چیست؟ چه چیزی نیست؟
✔️تفکر چابک در مقابل اجرای چابک
✔️شناخت ارزش های ۴ گانه چابک
✔️شناخت اصول ۱۲ گانه چابک
✔️مرور چارچوب چابک اسکرام
✔️مرور تجربیات اجرای مدیریت چابک در سازمان های ایرانی و غیرایرانی 

مدیریت چابک، کانبان (Kanban) و اسکرام (Scrum) در مدیریت چابک چیست؟ اجایل (Agile) چیست؟
کارگاه مدیریت چابک دکتر احمدزاده

کانبان (Kanban) و اسکرام (Scrum) در مدیریت چابک چیست؟ اجایل (Agile) چیست؟

در دنیای پیچیده و پویای کسب و کار امروز، تحول و تغییر به چیزی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. به همین دلیل، روش‌های مدیریتی انعطاف‌پذیر و چابک بسیار اهمیت پیدا کرده‌اند. کانبان و اسکرام روش‌هایی هستند که به طور گسترده‌ای در مدیریت چابک مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این کارگاه ما به بررسی عمیق‌تر  این موضاعات خواهیم پرداخت.

Agileیا سریع و چابک بودن، مجموعه‌ای از آرمان‌ها و اصولی است که مانند ستاره شمالی ما را راهنمایی می‌کند.
اجایل به معنای انعطاف‌پذیری، تطبیق‌پذیری و تغییرپذیری در محیط‌های پویا است. رویکرد اجایل از تغییر به عنوان یک فرصت برای بهبود و ارتقاء استفاده می‌کند. این رویکرد در مدیریت پروژه‌ها و تولید نرم‌افزارها به کار می‌رود و توجه به نیازها و بازخوردهای مشتری را در مرکز عمل قرار می‌دهد.

 

با توجه به پیشرفت مداوم کسب‌وکارها، روش مدیریت چابک می‌تواند چشم‌انداز موفقیت سازمان شما را تا حد زیادی افزایش دهد. رویکرد چابک به عنوان راهی برای تکمیل کارها در دنیای پیچیده و در حال تغییر امروزی ما، به سرعت در حال کسب محبوبیت است.

فایل های صوتی کارگاه مدیریت چابک دکتر احمدزاده

پارت اول63kbدانلود
پارت دوم86kbدانلود
پارت سوم72kbدانلود
پارت چهارم46kbدانلود