تاریخ شروع

17:00

دوشنبه - 1403/03/21

تاریخ پایان

20:00

دوشنبه - 1403/03/21

آدرس

شیراز، پل معالی آباد، کوچه 2 میرزای شیرازی،فرعی اول سمت چپ، موسسه کسب و کار ماد

جهت شرکت در این همایش، فرم ذیل را تکمیل نمایید.

فرم همایش بتن غلطکی

 این همایش رایگان می باشد.

محل برگزاری همایش: شیراز، پل معالی آباد، کوچه 2 میرزای شیرازی،فرعی اول سمت چپ، موسسه کسب و کار ماد

ساعت برگزاری: دوشنبه 21 خرداد ساعت 17:00 الی 20:00

محوریت کنفرانس:

  • مزایا و معایب روسازی با بتن غلطکی
  • ضوابط ساخت بتن غلطکی
  • مقایسه بتن غلتکی با با آسفالت
  • پرسش و پاسخ

به همراه پذیرایی

سخنران: امیر حسین بازائی

استاد دانشگاه

عضو انجمن بتن ایران و پژوهشگر مصالح بتنی