کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی
تاریخ شروع

16:00

چهارشنبه - 1402/07/05

تاریخ پایان

17:00

جمعه - 1402/07/07

آدرس

شیراز پل معالی آباد موسسه کسب و کار ماد

کارگاه جامع مدیریت منابع انسانی با تدریس دکتر علی جمشیدی(دکترای مدیریت منابع انسانی) و پروفسور بهزاد ابوالعلایی (دکترای مدیریت دولتی با گرایش مدیریت منابع انسانی)

 

سرفصل های کارگاه دکتر علی جمشیدی:

 • طراحـــی ساختار شغلــی کارکنان
 • آمــوزش و توانمندســازی کارکنان
 • کارمندیابی و جذب نیروی انسانــی 
 • تغییر نگرش در حوزه منابع انسانی
 سرفصل های کارگاه پرفسور ابولعلایی:

 • جانشیــــن پــروری
 • رهبــــری تحـــــول
 • مدیریت فرهنگ سازمانی
 • برنامه ریزی توسعه فرد

برنامه ها و امکانات جانبی دوره :

 • ارائه گواهینامه معتبر  پایان دوره 
 • بسته آموزشی شامل کیف و کتاب های تخصصی در حوزه مدیریت منابع انسانی 
 • پشتیبانی یک ماهه دانشپذیران 
 • ارائه انواع فرم های پرسشنامه در حوزه منابع انسانی 
 • همراه با نهار و پذیرایی
زمان دوره:

چهارشنبه 5 مهرماه  ساعت 16  الی 20
پنج شنبه 6 مهرماه  ساعت 9  الی 17
جمعه 7 مهرماه ساعت  9  الی 17

کارگاه مدیریت منابع انسانی
کارگاه مدیریت منابع انسانی