چهارشنبه
13 اردیبهشت
1402
4:00 ب.ظ - 2:00 ب.ظ شیراز پل معالی آباد موسسه کسب و کار ماد

کارگاه آموزشی 3روزه مدیریت منابع انسانی