• موسسه آموزش عالی آزاد ماد

    موسسه آموزش عالی آزاد ماد، با مجوز قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از سال 1385رسما فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرده است. تعلیم و تربیت نیروی انسانی کارآمد و متعهد، ارتقاء سطح فرهنگ و دانش، توسعه‌ی امکانات فرهنگی و آموزشی و ارتباط با مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور تبادل و کسب تجربیات روز علمی- تخصصی از مهمترین اهداف موسسه آموزش عالی آزاد ماد می باشد. در این راستا تلاش شده است همکاری های گسترده علمی و آموزشی و تحقیقاتی با مراکز پژوهشی و آموزشی معتبر برقرار گردد تا از طریق انتقال متقابل تجربیات، کارآمدی آن ارتقا یابد.
  • دوره یکساله MBA

    با شرکت در این دوره مهارت های مدیریتی و شغلی جهت اداره یک کسب و کار در حوزه های مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات و... را به صورت کاملا کاربردی فرا می گیرید.
  • دوره یکساله DBA

    این دوره عالی ترین دوره مدیریتی جهت پرورش مدیران ارشد در سطح ملی و بین المللی می باشد. در این دوره مهارت های کلان اداره کسب و کارها درسطح جهانی، از جمله آینده پژوهی، مدیریت راهبردی، مدیریت برند، بازاریابی بین الملل و... به مخاطبان آموزش داده می شود.

دوره یکساله MBA

با شرکت در این دوره مهارت های مدیریتی و شغلی جهت اداره یک کسب و کار در حوزه های مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات و... را به صورت کاملا کاربردی فرا می گیرید.

دوره یکساله DBA

این دوره عالی ترین دوره مدیریتی جهت پرورش مدیران ارشد در سطح ملی و بین المللی می باشد. در این دوره مهارت های کلان اداره کسب و کارها درسطح جهانی، از جمله آینده پژوهی، مدیریت راهبردی، مدیریت برند، بازاریابی بین الملل و... به مخاطبان آموزش داده می شود.

...کارگاه ها...

...اساتید...

...سازمان های طرف قرار داد...

X